Lệnh Align and Distribute trong Coreldraw

Tác giả: David Thế Anh | 27-08-2016 | 15:46:11 | 6519 Lượt xem

Câu lệnh Align and Distribute trong Coreldraw

Tác dụng của Lệnh Align and Distribute:

Trong Coreldraw, Lệnh Align and Distribute cho phép chúng ta gióng hàng đối tượng A theo đối tượng B

Thao tác thực hiện lệnh Align and Distribute

Chọn đối tượng A bằng công cụ Pick, đồng thời nhấn giữ phím Shift chọn tiếp đối tựơng B.

Chọn Menu Arrange, chọn Align And Distribute.

Hộp thọai xuất hiện: 

Chọn chức năng canh lề rồi chọn Ok.

- Gióng theo phương ngang có: 

+ Bên trái: Left: phím tắt là L.

+ Chính giữa: Center: Phím tắt là C.

+ Bên phải: Right: Phím tắt là R.

- Gióng theo phương đứng có:

+ Bên trên: Top: phím tắt là T.

+ Chính giữa: Center: Phím tắt là E.

+ Bên dưới: Bottom: Phím tắt là B.

Lớp học Coreldraw tại Hải Phòng

Form đăng ký học:0904 472 007