Lệnh Align trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 28-08-2016 | 13:38:01 | 6005 Lượt xem

Align là gì ?

- Align có nghĩa là căn chỉnh, trong Illustrator Align là lệnh dùng để căn chỉnh vị trí các các đối tượng.

Cách sử dụng lệnh Align:

– Chọn các đối tượng cần sắp xếp vị trí.

– Windows> Align hay nhấn Shift+F7 để mở Align palette

Tại đây bạn có thể điều chỉnh các thông số canh hàng, gióng hàng

 

Form đăng ký học:0904 472 007