Lệnh Bezier trong CorelDraw

Tác giả: David Thế Anh | 30-08-2016 | 16:59:57 | 3198 Lượt xem

Tác dụng công cụ Bezier:

Công cụ Bezier cho phép chúng ta vẽ các đối tượng như: Vẽ đường cong Bezier; Hay vẽ các đoạn thẳng; Hay vẽ các đoạn gấp khúc; Hay vẽ đa tuyến khép kín; Công cụ có vị trí số 2 trong hộp công cụ số 5.

Cách sử dụng Bezier Corel draw

+ Cách vẽ đường cong Bezier: 
Chọn công cụ Bezier trên thanh công cụ.
Nhấp chuột chọn điểm bắt đầu trên vùng vẽ.
Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo đồng thời nhấn giữ chuột trái trượt con chuột để điều khiển đường cong.
+ Cách vẽ đoạn thẳng Chọn công cụ Bezier trên thanh công cụ:
Nhấp chuột chọn điểm bắt đầu.
Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo.
Gõ Enter để kết thúc.
+ Cách vẽ đoạn gấp khúc: Chọn công cụ Bezier trên thanh công cụ.
Nhấp chuột chọn điểm bắt đầu.
Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo.
Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo.
Gõ Enter để kết thúc.
+ Cách vẽ đa tuyến: Chọn công cụ Bezier trên thanh công cụ.
Nhấp chuột chọn điểm bắt đầu.
Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo.
Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo.
Nhấp chuột chọn đúng toạ độ điểm ban đầu (chấm vuông tại điểm ban đầu).

Form đăng ký học:0904 472 007