Lệnh Block trong Autocad

Tác giả: David Thế Anh | 16-09-2016 | 16:18:55 | 1307 Lượt xem

Công dụng của lệnh Block trong Autocad:

- Dùng để nhóm các đối tượng lại thành một đối tượng duy nhất

- Tạo thư viện block

Cách sử dụng lệnh Block:

Cách 1: Nhấn chuột vào biểu tượng Make Block trên thanh Draw Toolbar.

Cách 2: Trong dòng lệnh Command gõ B > Enter

Xuất hiệp hộp thoại Block Definition.
- Pick point: chỉ định điểm chuẩn làm block
- Select objects: Chọn các đối tượng mà bạn muốn nhóm lại thành 1.
- Name: đặt tên cho block.
- Retain: giữ các đối tượng chọn như đối tượng riêng biệt.
- Convert to Block: chuyển đối tượng chọn thành block sau khi tạo thành block.
- Delete: xóa đối tượng sau khi block.
- OK

Form đăng ký học:0904 472 007