Lệnh Blur trong Photoshop

Tác giả: David Thế Anh | 04-09-2016 | 21:28:36 | 4307 Lượt xem

Công dụng của lệnh Blur:

- Dùng để làm mờ ảnh, chú ý, để thay đổi độ “mờ ít” hay “mờ nhiều” của công cụ này các bạn thay đổi thuộc tính Strength.

Cách sử dụng lệnh Blur:

Nhấn chuột trái chọn lệnh Blur trên thanh Toolbox

Nhấn  và giữ chuột trái vào vị trí ảnh muốn làm mờ, đồng thời rê chuột để làm mờ ảnh

Form đăng ký học:0904 472 007