Lệnh Break trong Autocad

Tác giả: David Thế Anh | 17-09-2016 | 14:24:18 | 2704 Lượt xem

Công dụng của lệnh Break:

- Trong Autocad, lệnh break dùng để cắt 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn.

Cách sử dụng lệnh Break:

- Trong dòng lệnh Command: gõ BR > enter

- Select Object: Chọn đối tượng cần cắt

- Enter

 

Form đăng ký học:0904 472 007