Lệnh Burn trong Photoshop

Tác giả: David Thế Anh | 05-09-2016 | 00:00:00 | 1282 Lượt xem

Tác dụng của lệnh Burn trong Photoshop

– Dùng để làm tăng độ tối cho hình ảnh.
– Có 3 chế độ Range: Shadows (độ sáng thấp như trong bóng râm), Midtones (độ sáng trung bình), và Highlights (độ sáng tương phản cao).
PTS_127

Cách sử dụng lệnh Burn:

Cách 1: Nhấn chuột trái vào biểu tượng Burn trên thanh Toolbox > nhấn chuột trái vào vị trí ảnh cần tăng độ tối.

Cách 2: Nhấn phím O trên bàn phím, các thao tác còn lại tương tự cách 1.

Form đăng ký học:0904 472 007