Lệnh Coppy Paste trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 28-08-2016 | 21:41:17 | 27047 Lượt xem

Tác dụng của lệnh Coppy - Paste trong Ai:

- Lệnh Coppy - Paste dùng để sao chép đối tượng.

Cách sử dụng lệnh Coppy - Paste trong Ai:

- Bước 1: Chọn đối tượng cần sao chép

- Bước 2: Thực hiện lệnh sao chép đối tượng, có một số cách như sau

Cách 1: Sao chép đối tượng: Edit > Coppy
            Dán đối tượng:         Edit > Paste
Chú ý các lệnh: Lệnh Paste in Front và Paste in Back cho phép dán đối tượng chồng khít lên phía trên hay phía dưới đối tượng gốc ban đầu. 

Cách 2: Sao chép đối tượng: Ctrl + C
              Dán đối tượng:  Ctrl + V

Cách 3: 
– Chọn đối tượng cần sao chép
– Nhấn giữ phím Alt kèm chuột trái, kéo đến vị trí bất kì rồi buông chuột ra, ta đã có 1 bản copy hoàn hảo.
– Nếu muốn copy hàng loạt ra nữa thì sau khi buông phím Alt, nhấp Ctrl + D, muốn copy bao nhiêu bản thì nhấn bấy nhiêu lần phím D.

 

 


 

 

Form đăng ký học:0904 472 007