Lệnh Copy trong Autocad

Tác giả: David Thế Anh | 14-09-2016 | 00:00:00 | 2191 Lượt xem

Công dụng của lệnh copy trong autocad:

- Lệnh Copy dùng để sao chép đối tượng trong autocad

Cách sử dụng lệnh Copy trong autocad:

- Trên dòng lệnh Command: gõ CO > Enter

- Select Objiects: Chọn đối tượng cần copy > Enter

- Specify base point: Chọn điểm neo

- Rê chuột để sao chép đối tượng đến vị trí mới

 

Form đăng ký học:0904 472 007