Lệnh Dimension trong Autocad

Tác giả: David Thế Anh | 16-09-2016 | 16:20:46 | 1312 Lượt xem

Công dụng của lệnh Dimension:

- Dùng để quản lý và tạo kiểu đường kích thước

Cách sử dụng lệnh Dimension:

- Trong dòng lệnh Command: Gõ D > Enter 

- Xuất hiện hộp thoại để quản lý và tạo kiểu đường kích thước

Form đăng ký học:0904 472 007