Lệnh Direct Selection trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 28-08-2016 | 11:58:54 | 2371 Lượt xem

Tác dụng của lệnh Direct Selection:

– Chọn và dời điểm neo (node).

– Chọn nhiều đểm neo cùng lúc ta có thể vẽ một đường bao xung quanh các điểm neo cần chọn.

– Dùng thu ngắn kéo dài hoặc quay tiếp tuyến.

– Dùng chọn phần tử của nhóm (Group).

Cách sử dụng lệnh Direct Selection:

Cách 1: Click trái chuột vào biểu tượng mũi tên trắng trên thanh công cụ Tools box bên trái cửa sổ chương trình, lúc này con trỏ chuột xuất hiện dưới dạng mũi tên trắng, người vẽ click trái chuột vào điểm neo cần di chuyển và kéo rê chuột để di chuyển chúng.

Cách 2: Nhấn phím A trên bàn phím, các thao tác còn lại tương tụ cách 1.

Form đăng ký học:0904 472 007