Lệnh Dist trong Autocad

Tác giả: David Thế Anh | 17-09-2016 | 14:36:44 | 1921 Lượt xem

Công dụng của lệnh Dist:

- Trong Autocad, lệnh Dist dùng để đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm

Cách sử dụng lệnh Dist:

- Trong dòng lệnh Command: gõ Di > Enter

- Chọn điểm thứ nhất

- Chọn điểm thứ 2

- Enter

Form đăng ký học:0904 472 007