Lệnh Dodge trong Photoshop

Tác giả: David Thế Anh | 04-09-2016 | 22:05:05 | 2159 Lượt xem

Công dụng của lệnh Dodge:

– Dùng để làm tăng độ sáng cho hình ảnh.
– Có 3 chế độ Range: Shadows (độ sáng thấp), Midtones (độ sáng trung bình), Highlights (độ sáng tương phản cao).
PTS_127

Cách sử dụng lệnh Dodge:

Cách 1: Nhấn chuột trái vào biểu tượng Dodge trên thanh Toolbox > nhấn chuột trái vào vị trí ảnh cần tăng độ sáng.

Cách 2: Nhấn phím O trên bàn phím, các thao tác còn lại tương tự cách 1.

Form đăng ký học:0904 472 007