Lệnh Drop Shadow trong CorelDraw

Tác giả: David Thế Anh | 30-08-2016 | 21:47:50 | 4841 Lượt xem

Tác dụng của lệnh Drop Shadow trong Corel:

- Lệnh Drop Shadow có tác dụng đổ bóng cho đối tượng

Cách sử dụng lệnh Drop Shadow:

- Nhấn chuột trái vào biểu tượng Drop Shadow (công cụ thứ 13 trong thanh Toolbox bên trái cửa sổ chương trình)

- Nhấn chuột trái vào đối tượng cần đổ bóng và rê chuột theo hướng thích hợp để đổ bóng đối tượng

Form đăng ký học:0904 472 007