Lệnh Envelope trong Coreldraw

Tác giả: David Thế Anh | 20-09-2016 | 08:52:31 | 2694 Lượt xem

Công dụng của lệnh Envelope:

- Dùng để biến dạng đối tượng, đặc biệt là các đối tượng chữ khi thiết kế

Cách sử dụng lệnh Envelope:

- Chọn đối tượng cần biến dạng

- Cách 1: Chọn Envelope trên thanh toolbox

- Cách 2: Trong menu Effects chọn Envelope

- Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl F7

- Xuất hiện cửa sổ envelope

- Thiết lập các thông số biến dang đối tượng.

Form đăng ký học:0904 472 007