Lệnh Erase trong Autocad

Tác giả: David Thế Anh | 17-09-2016 | 14:53:29 | 2590 Lượt xem

Công dụng của lệnh Erase:

- Trong Autocad, lệnh Erase dùng để tẩy xóa đối tượng

Cách sử dụng lệnh Erase:

- Trong dòng lệnh Command: gõ E > Enter

- Chọn đối tượng cần xóa > Enter

Form đăng ký học:0904 472 007