Lệnh Eraser trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 29-08-2016 | 20:41:26 | 17801 Lượt xem

Eraser là gì ?

Eraser có nghĩa là cục tẩy, trong Illustrator lệnh eraser dùng để xóa các đối tượng

Cách sử dụng lệnh Eraser:

Cách 1: Nhấn chuột trái vào biểu tượng cục tẩy (eraser) trên thanh Tool box bên trái cửa sổ chương trình > con trỏ chuột biến thành hình tròn bao quanh dấu cộng màu đen. Người vẽ chỉ cần nhấn chuột trái để xóa đối tượng.

Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Shift + E để chọn lệnh Eraser, các thao tác còn lại tương tự cách 1.

Form đăng ký học:0904 472 007