Lệnh Exit trong Autocad

Tác giả: David Thế Anh | 17-09-2016 | 14:49:01 | 1440 Lượt xem

Công dụng của lệnh Exit:

- Lệnh Exit dùng để thoát khỏi chương trình Autocad

Cách sử dụng lệnh Exit:

Trong dòng lệnh Command: Gõ Exit > Enter

Form đăng ký học:0904 472 007