Lệnh Explode trong Autocad

Tác giả: David Thế Anh | 15-09-2016 | 11:14:53 | 1574 Lượt xem

Công dụng của lệnh Explode:

- Dùng để phân rã đối tượng thành các đối tượng đơn.

Cách sử dụng lệnh Explode: 

- Trong dòng lệnh Command gõ X > Enter

- Chọn đối tượng cần phân rã > Enter

Form đăng ký học:0904 472 007