Lệnh Extend trong Autocad

Tác giả: David Thế Anh | 17-09-2016 | 14:42:46 | 1873 Lượt xem

Công dụng của lệnh Extend:

- Lệnh Extend có tác dụng kéo dài 1 đầu đối tượng hở tới 1 đường giới hạn theo phương có sẵn.

Hướng dẫn sử dụng lệnh Extend:

Giả sử ta có 2 đối tượng như sau:

- Trong dòng lệnh Command: Gõ Ex > Enter

- Chọn đường giới hạn > Enter

- Chọn đường cần kéo dài > Enter

Form đăng ký học:0904 472 007