Lệnh Extrude trong Corel draw

Tác giả: David Thế Anh | 19-09-2016 | 16:43:10 | 3745 Lượt xem

Công dụng của lệnh Extrude trong Coreldraw:

- Tạo hiệu ứng nổi khối cho đối tượng trong Coreldraw, hiệu ứng này cho phép tạo ra hình khối 3D, chữ nổi 3D

Cách sử dụng lệnh Extrude:

1. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng nổi khối

2. Nhấn chuột trái vào Effects, chọn Extrude

3. Xuất hiện cửa sổ Extrude bên trái cửa sổ chương trình:

- Tại thẻ Extrude camera chọn kiểu tạo khối và kích thước khối

- Tại thẻ Extrude light chọn hướng sáng cho khối

- Tại thẻ Extrude color chọn kiểu đổ màu cho khối

- Apply

 

Form đăng ký học:0904 472 007