Lệnh Gradient trong Photoshop

Tác giả: David Thế Anh | 04-09-2016 | 00:00:00 | 2225 Lượt xem

Tác dụng của lệnh Gradient:

- Gradient dùng để tô màu chuyển sắc trong Photoshop.

Có 5 kiểu tô:
PTS_055
-Ÿ Linear Gradient: Màu biến thiên từ điểm đầu đến điểm cuối theo đường thẳng.
Ví dụ: trong hình này, tôi kéo chuột từ tâm thẳng về phía cạnh phải.

PTS_056
-Ÿ Radial Gradient: Màu biến thiên từ điểm đầu đến điểm cuối theo dạng tỏa tròn.
Ví dụ: trong hình này, tôi kéo chuột từ tâm thẳng về phía cạnh phải.

PTS_057
-Ÿ Angle Gradient: Màu biến thiên nghịch chiều kim đồng hồ xung quanh điểm bắt đầu (giống hình chóp nón).
Ví dụ: trong hình này, tôi kéo chuột từ tâm xéo lên phía cạnh trên bên phải.

PTS_058
Ÿ – Reflected Gradient: Màu biến thiên dựa trên mẫu Gradient tuyến tính đối xứng ở một bên điểm bắt đầu.
Ví dụ: trong hình này, tôi kéo chuột từ tâm xuống cạnh dưới.

PTS_059
-Ÿ Diamond Gradient: Màu biến thiên từ điểm bắt đầu hướng ra ngoài theo dạng hình thoi. Điểm cuối quyết định một góc của hình thoi.
Ví dụ: trong hình này, tôi kéo chuột từ tâm thằng sang phía bên phải, 1 đạn ngắn khoảng 3cm.

PTS_060

Cách sử dụng lệnh Gradient:

Cách 1: Nhấn chuột trái vào biểu tượng Gradient (hình chữ nhật chuyển sắc). Nhấn chuột trái vào vùng chọn và rê chuột để tô màu chuyển sắc.

Cách 2: Nhấn phím G trên bàn phím, các thao tác còn lại tương tự cách 1.

Form đăng ký học:0904 472 007