Lệnh Group Selection trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 28-08-2016 | 12:07:23 | 1636 Lượt xem

Tác dụng của lệnh Group Selection:

– Chọn các phần tử riêng biệt trong một nhóm.

– Khi ta đang chọn một đối tượng trong một nhóm nếu ta click chuột vào đối tượng lần nữa thì sẽ chọn đc nhóm của đối tượng đang chọn

– Khi click lần nữa thì sẽ chọn dc nhóm của cấp cao hơn.

Cách sử dụng lệnh Group Selection:

- Nhấn và giữ trái chuột vào biểu tượng mũi tên trắng trên thanh công cụ Tools box bên trái cửa sổ chương trình, xuất hiện bảng chọn, click chuột chọn biểu tượng mũi tên trắng có dấu cộng bên canh, lúc này con trỏ chuột xuất hiện dưới dạng mũi tên trắng có đấu cộng bên cạnh, người vẽ click trái chuột vào các phần tử riêng biệt của nhóm và rê chuột để di chuyển chúng

Form đăng ký học:0904 472 007