Lệnh Group trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 28-08-2016 | 12:56:03 | 17423 Lượt xem

Group là gì ?

Group có nghĩa là nhóm, trong Illustrator lệnh group chuyên dùng để nhóm các đối tượng riêng lẻ thành một nhóm để tiện trong việc sắp xếp hay di chuyển các đối tượng.

Cách sử dụng lệnh Group:

Cách 1: Chọn các đối tượng cần nhóm > Vào Menu Object > Group ( Ta có thể nhóm nhiều nhóm thành một nhóm).

Cách 2: Chọn các đối tượng cần nhóm > Nhấn tổ hợp phím Ctrl + G

Form đăng ký học:0904 472 007