Lệnh Hide trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 28-08-2016 | 13:19:26 | 3365 Lượt xem

Tác dụng lệnh Hide trong Ai

Trong Illustrator lệnh Hide có tác dụng ẩn đối tượng được chọn

Cách sử dụng lệnh Hide:

Cách 1: Chọn các đối tượng cần ẩn > Menu object > Hide Selection

Ngoài ra còn có:

* All Artwork Above: Ẩn các đối tượng nằm trên đối tượng được chọn.

* Lock Other Layers: Ẩn các đối tượng trên các Layer khác.

Cách 2: Chọn các đối tượng cần ẩn > Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 3.

 

Form đăng ký học:0904 472 007