Lệnh Lasso trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 28-08-2016 | 12:34:28 | 1431 Lượt xem

Công dụng của lệnh Lasso:

- Cho phép chọn các đối tượng bằng cách vẽ 1 đường bao tự do xung quanh các đối tượng.

- Ngoài cách chọn đối tượng bằng công cụ chọn ta còn có thể chọn bằng các lệnh trong menu Select:

+ All: (Ctr+A ) Chọn tất cả các đối tượng.

+ Deselect: (Ctrl+Shift+A) Không chọn đối tượng nào cả.

+ Reselect: ( Ctrl+6) Lặp lại thao tác chọn vừa rồi.

+ Inverse: Đảo chọn.

+ Next Object Above: ( Ctrl+Alt+]) Chọn đối tượng kế tiếp bên phải.

+ Next Object Belove: ( Ctrl+Alt+[) Chọn đối tượng kế tiếp bên trái.

+ Same: Chọn theo thuộc tính đối tượng.

Cách sử dụng lệnh Lasso:

Cách 1: Nhấn trái chuột vào biểu tượng Lasso Tool ( mũi tên trắng có sợi dây bao quanh), vẽ 1 đường bao tự do xung quanh các đối tượng để chọn đối tượng

Cách 2: Nhấn phím Q trên bàn phím, các thao tác còn lại tương tự cách 1.

Form đăng ký học:0904 472 007