Lệnh Lasso trong Photoshop

Tác giả: David Thế Anh | 31-08-2016 | 21:19:27 | 986 Lượt xem

Công dụng của lệnh Lasso:

- Trong Photoshop, lệnh Lasso dùng để tạo vùng chọn tự do theo nét vẽ chuột.

Cách sử dụng lệnh Lasso:

Cách 1: Nhấn trái chuột vào biểu tượng Lasso (sợi dây buộc) bên trái cửa sổ chương trình Photoshop > con trỏ chuột xuất hiện dạng mũi tên đen > nhấn chuột trái và rê chuột để tạo vùng chọn theo nét vẽ.

Cách 2: Nhấn phím L trên bàn phím để lấy lệnh Lasso, các thao tác còn lại tương tự cách 1.

Form đăng ký học:0904 472 007