Lệnh Lock trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 28-08-2016 | 13:07:15 | 17927 Lượt xem

Tác dụng của lệnh Lock:

- Lock có nghĩa là khóa. Trong khi thiết kế đôi lúc ta tạm thời ko muốn tác động lên một đối tượng nào đó thì ta nên tạm thời khóa chúng lại.

Cách sử dụng lệnh Lock:

Cách 1: Chọn các đối tượng cần khóa > Menu object > Lock Selection

Ngoài ra còn có:

* All Artwork Above: Khóa các đối tượng nằm trên đối tượng được chọn.

* Lock Other Layers: Khóa các đối tượng trên các Layer khác.

Cách 2: Chọn các đối tượng cần khóa > Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 2

Form đăng ký học:0904 472 007