Lệnh Magic Wand trong Photoshop

Tác giả: David Thế Anh | 31-08-2016 | 22:33:31 | 1244 Lượt xem

Công dụng của lệnh Magic Wand:

- Lệnh Magic Wand dùng để tạo vùng chọn theo màu đối tượng và chọn có sự lan tỏa theo màu sắc

Cách sử dụng lệnh Magic Wand:

- Nhấn và giữ chuột trái vào biểu tượng công cụ Quick Selection > xuất hiện bảng chọn > Chọn Magic Wand Tool > nhấn chuột trái vào đối tượng để tạo vùng chọn có sự lan tòa theo màu sắc

Form đăng ký học:0904 472 007