Lệnh Move trong Autocad

Tác giả: David Thế Anh | 14-09-2016 | 00:00:00 | 1917 Lượt xem

Công dụng của lệnh Move trong Autocad:

- Dùng để di chuyển đối tượng

Cách sử dụng lệnh move Autocad:

- Trên dòng lệnh Command gõ Move > Enter

- Chọn đối tượng cần di chuyển

- Chọn điểm cơ sở (điểm neo)

- Rê chuột để di chuyển đối tượng. 

 

Form đăng ký học:0904 472 007