Lệnh Offset trong Autocad

Tác giả: David Thế Anh | 14-09-2016 | 11:05:08 | 4976 Lượt xem

Công dụng của lệnh Offset:

- Dùng để tạo đối tượng song song

- Tùy vào đối tượng được chọn ban đầu ta có:
Nếu là đoạn thẳng sẽ tạo được đoạn thẳng mới song song cùng độ dài.
Nếu là cung tròn hoặc đường tròn sẽ tạo được cung tròn hoặc đường tròn mới cùng tâm, khác bán kính.

Cách sử dụng lênh Offset:

- Trên dòng lệnh Command gõ O > Enter

- Nhập khoảng cách giữa đối tượng cũ và đối tượng mới

- Chọn đối tượng cần lấy song song

 

 

Form đăng ký học:0904 472 007