Lệnh Paint Bucket trong Photoshop

Tác giả: David Thế Anh | 04-09-2016 | 21:18:13 | 4171 Lượt xem

Công dụng của lệnh Paint Bucket:

- Dùng để tô đầy một màu đồng nhất hoặc một mẫu họa tiết (Pattern) vào những Pixel liền kề có giá trị màu tương tự với pixel vừa nhấp.

Cách sử dụng lệnh Paint Bucket:

- Chọn công cụ Paint Bucket.

- Chọn màu muốn tô trong ô màu Foreground.

- Kích vào vùng chọn.

- Hoặc nếu muốn tô bằng họa tiết thì chọn chế độ Pattern trong hộp Fill trên thanh Options.

Form đăng ký học:0904 472 007