Lệnh Pan trong Autocad

Tác giả: David Thế Anh | 14-09-2016 | 11:29:10 | 7993 Lượt xem

Công dụng của lệnh Pan:

- Lệnh Pan dùng để di chuyển khung nhìn bản vẽ từ điểm này sang điểm khác

Cách sử dụng lệnh Pan:

Cách 1:

- Trên dòng lệnh Command gõ Pan > Enter

- Nhấn và kéo rê chuột để di chuyển khung nhìn bản vẽ

Cách 2:

Nhấn và giữ bi lăn chuột để di chuyên khung nhìn bản vẽ

Form đăng ký học:0904 472 007