Lệnh Parallel Demension trong Corel Draw

Tác giả: David Thế Anh | 19-09-2016 | 17:00:52 | 11080 Lượt xem

Công dụng của lệnh Parallel Demension trong Coreldraw:

- Trong Coreldraw lệnh Parallel Demension dùng để đo kích thước đối tượng

Hướng dẫn sử dụng lệnh Parallel Demension:

- Chọn đối tượng cần đo kích thước

- Nhấn chuột trái chọn lệnh Parallel Demension trên thanh Toolbox

- Chọn điểm đầu điểm cuối đối tượng cần đo

 

Form đăng ký học:0904 472 007