Lệnh Patch trong Photoshop

Tác giả: David Thế Anh | 01-09-2016 | 15:57:37 | 1221 Lượt xem

Tác dụng của lệnh Patch:

- Patch tool lấy mẫu các pixel ở phần ảnh đẹp để đắp vào những chỗ khiếm khuyết cần sửa. Do vậy công cụ patch tool đem lại một bức ảnh tự nhiên hơn các công cụ khác.

Cách sử dụng công cụ Patch:

Bước 1. Mở ảnh cần chỉnh sửa

Chọn ảnh cần chỉnh và đưa vào photoshop bằng đường dẫn: File > Open.

Bước 2. Chọn công cụ patch tool và chọn phần khiếm khuyết.

Các bạn có thể tìm thấy công cụ Patch tool nằm ẩn trong công cụ Healing  Brush. Sau đó các bạn tiếp tục tạo thêm Layer Mask để đề phòng trường hợp sai sót gì đó. Tiếp theo, sau khi đã lựa chọn Patch tool, các bạn chọn vùng cần sửa bằng cách vẽ một vòng tròn xung quanh phần da đó rồi kéo thả chúng tại phần da đẹp mà các bạn muốn chép đè. Phần da đẹp các bạn chọn không nhất thiết phải nằm sát vị trí cần sửa mà có thể lấy da từ bất cứ vùng nào trên cơ thể, miễn là đẹp.

Form đăng ký học:0904 472 007