Lệnh vẽ Polar Grid trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 28-08-2016 | 15:39:58 | 2824 Lượt xem

Tác dụng của lệnh Polar Grid:

- Vẽ lưới tạo ra bởi các E-lip đồng tâm.

Cách sử dụng lệnh Polar Grid:

- Nhấn trái chuột vào biểu tượng đoạn thẳng trên thanh Tool box bên trái cửa sổ chương trình > xuất hiện bảng chọn > chọn biểu tượng lưới hình tròn > "con trỏ chuột" xuất hiện dạng dấu cộng màu đen. Người vẽ chỉ cần bấm giữ chuột trái và kéo rê chuột là vẽ được một lưới hình elip.

Khi đang vẽ:

– Nhấn giữ Shift + Rê chuột để vẽ lưới tạo bởi các đường tròn đồng tâm.

– Nhấn giữ Alt + Rê chuột để vẽ lưới xuất phát từ tâm.

– Nhấn và giữ phím mũi tên lên (xuống) để tăng (giảm) số elip đồng tâm.

– Nhấn và giữ phím mũi tên phải (trái) để tăng (giảm) số đường kẻ xuất phát từ tâm của lưới.

– Nhấn và giữ phím V để dồn số đường kẻ về phía cùng chiều với chiều kim đồng hồ.

– Nhấn và giữ phím F để dồn (giảm) số đường kẻ về phía ngược chiều với chiều kim đồng hồ.

– Nhấn và giữ phím X để dồn số elip về phía tâm.

– Nhấn và giữ phím C để dồn số elip ra xa tâm.

Để vẽ lưới với kích thước chính xác, sau khi chọn công cụ Polar Grid bạn Click trái chuột vào bản vẽ xuất hiện hộp thoại sau:

– Điền các thông số trên rồi OK.

Form đăng ký học:0904 472 007