Lệnh Polyline trong CorelDraw

Tác giả: David Thế Anh | 30-08-2016 | 17:14:04 | 2052 Lượt xem

Tác dụng của lệnh Polyline Corel:

- Công cụ Polyline dùng để vẽ những đường thẳng và đường cong tương tự như công cụ Freehand nhưng có thêm thuộc tính Auto-Close Curve.

Cách sử dụng lệnh Polyline Corel draw:

- Nhấn và giữ trái chuột vào biểu tượng nhóm công cụ Freehand > xuất hiện bảng chọn > chọn Polyline

- Cách sử dụng tương tự Freehand  

Form đăng ký học:0904 472 007