Lệnh Position trong Coreldraw

Tác giả: David Thế Anh | 22-09-2016 | 08:52:25 | 2513 Lượt xem

Công dụng của lệnh Position trong Corel:

- Lệnh Position cho phép ta dịch chuyển đối tượng đã chọn đến 1 tọa độ nhất định

Cách sử dụng lệnh Position:

- Chọn đối tượng cần dịch chuyển

- Windows > Dockers > Tranformations > Position

- Xuất hiện cửa sổ Position

- Nhập các thiết lập như tọa độ X, Y và số bản copy

- Nhấn Apply 

Form đăng ký học:0904 472 007