Lệnh Quit trong Autocad

Tác giả: David Thế Anh | 17-09-2016 | 14:51:45 | 1212 Lượt xem

Công dụng của lệnh Quit:

- Lệnh Quit dùng để thoát khỏi chương trình Autocad

Cách sử dụng lệnh Quit:

Trong dòng lệnh Command: Gõ Quit > Enter

Form đăng ký học:0904 472 007