Lệnh Redraw trong Autocad

Tác giả: David Thế Anh | 15-09-2016 | 11:19:42 | 2051 Lượt xem

Công dụng của lệnh Redraw:

- Lệnh Redraw dùng để làm tươi đối tượng, bản vẽ.

Cách sử dụng lệnh Redraw:

- Trong dòng lệnh Command gõ Redraw > Enter

Form đăng ký học:0904 472 007