Lệnh Reflect trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 29-08-2016 | 21:37:29 | 16908 Lượt xem

Tác dụng của lệnh Reflect:

- Lệnh Reflect dùng để lật đối xứng đối tượng

Cách sử dụng lệnh Reflect:

Bước 1: Chọn đối tượng cần lật đối xứng

Bước 2: Lật đối xứng
Cách 1: Chọn công cụ Reflect Tool (O) AI_035 và thực hiện các thao tác lật đối xứng đối tượng.
Cách 2: Nhấn phím O trên bàn phím và làm tương tự cách 1.

Form đăng ký học:0904 472 007