Lệnh Rotate trong Coreldraw

Tác giả: David Thế Anh | 22-09-2016 | 09:01:16 | 27144 Lượt xem

Công dụng của lệnh Rotate trong Corel:

- Lệnh Rotate cho phép ta xoay đối tượng đã chọn theo hướng nhất định

Cách sử dụng lệnh Rotate:

- Chọn đối tượng cần xoay

- Windows > Dockers > Tranformations > Rotate

- Xuất hiện cửa sổ Rotate

- Nhập các thiết lập như góc xoay, tọa độ tâm, số bản copy

- Nhấn Apply 

Form đăng ký học:0904 472 007