Lệnh vẽ Rounded Rectangle trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 28-08-2016 | 13:50:14 | 1137 Lượt xem

Công dụng của lệnh Rounded Rectangle trong Ai

Trong Illustrator, lệnh Rounded Rectangle chuyên dùng để vẽ hình chữ nhật bo góc.

Cách sử dụng lệnh Rounded Rectangle:

Thao tác giống lệnh Rectangel  riêng khi bạn vẽ hình với kích thước chính xác bạn sẽ điền thêm thông số Corner Radius.

Form đăng ký học:0904 472 007