Lệnh Scale trong Autocad

Tác giả: David Thế Anh | 17-09-2016 | 08:20:36 | 4653 Lượt xem

Công dụng của lệnh Scale trong Autocad:

- Dùng để biến đổi tỷ lệ đối tượng (phóng to, thu nhỏ)

Cách sử dụng lệnh Scale:

Cách 1: Nhấn chuột chọn biểu tượng:

Scale

Cách 2: Trong dòng lệnh Command gõ SC > Enter

- Chọn đối tượng cần phóng to thu nhỏ > Enter

- Nhấn chuột trái để chọn điểm chuẩn (base point)

- Specity scale factor or [Copy/Reference]<1>: Nhập hệ số tỷ lệ, R hay C để sao chép đối tượng sau khi phóng to, thu nhỏ đối tượng.

Form đăng ký học:0904 472 007