Lệnh Scale trong Coreldraw

Tác giả: David Thế Anh | 22-09-2016 | 09:06:59 | 9664 Lượt xem

Công dụng của lệnh Scale trong Corel:

- Lệnh Scale dùng để thay đổi kích thước đối tượng 1 cách tương đối

Cách sử dụng lệnh Scale:

- Chọn đối tượng cần thay đổi kích thước

- Windows > Dockers > Tranformations > Scale

- Xuất hiện cửa sổ Scale

- Nhập các thiết lập như tỉ lệ trục X, trục Y, số bản copy

- Nhấn Apply 

Form đăng ký học:0904 472 007