Lệnh Scale trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 29-08-2016 | 21:31:04 | 14814 Lượt xem

Tác dụng của lệnh Scale trong Illustrator

- Lệnh Scale có tác dụng co giãn đối tượng được chọn.

Cách sử dụng lệnh Scale:

Bước 1 : Chọn đối tượng cấn co giãn

Bước 2: Co giãn đối tượng

Cách 1: Chọn công cụ Scale AI_034  trên thanh Tool box bên trái cửa sổ chương trình, và thực hiện co giãn đối tượng.

Cách 2: Sử dụng phím S trên bàn phím, các thao tác còn lại tương tự cách 1.

Form đăng ký học:0904 472 007