Lệnh Shear trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 29-08-2016 | 21:56:25 | 3404 Lượt xem

Tác dụng của lệnh Shear:

- Lệnh Shear dùng để kéo xiên đối tượng được chọn.

Cách sử dụng lệnh Shear:

- Bước 1: Chọn đối tượng

- Bước 2: Sử dụng công cụ Shear Tool AI_036 và thực hiện các thao tác kéo xiên đối tượng.

Form đăng ký học:0904 472 007