Lệnh Show All trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 28-08-2016 | 13:23:44 | 1288 Lượt xem

Tác dụng lệnh Show all trong Illustrator

Trong Illustrator lệnh Show All  có tác dụng bỏ ẩn tất cả các đối tượng.

Cách sử dụng lệnh Show All:

Cách 1: Vào Menu Object > Show All

Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + 3

Form đăng ký học:0904 472 007