Lệnh Size trong Coreldraw

Tác giả: David Thế Anh | 22-09-2016 | 09:24:34 | 20445 Lượt xem

Công dụng của lệnh Size trong Corel:

- Lệnh Size dùng để thay đổi kích thước đối tượng 1 cách tuyệt đối

Cách sử dụng lệnh Size trong Corel:

- Chọn đối tượng cần thay đổi kích thước

- Windows > Dockers > Tranformations > Size

- Xuất hiện cửa sổ Size

- Nhập các thiết lập như độ dài trục X, trục Y, số bản copy

- Nhấn Apply 

Form đăng ký học:0904 472 007