Lệnh Skew trong Coreldraw

Tác giả: David Thế Anh | 22-09-2016 | 09:30:48 | 4147 Lượt xem

Công dụng của lệnh Skew trong Corel:

- Lệnh Skew cho phép ta kéo xiên đối tượng đã chọn theo hướng nhất định

Cách sử dụng lệnh Skew trong Corel:

- Chọn đối tượng cần kéo xiên

- Windows > Dockers > Tranformations > Skew

- Xuất hiện cửa sổ Skew

- Nhập các thiết lập như góc xiên, điểm neo, số bản copy

- Nhấn Apply 

Form đăng ký học:0904 472 007